Този урок се пада продължение на двата урока за създаване на начална страница с хедър и навигация тук и тук. В тази трета част ще направим малко допълнения към съдържанието на страницата.

Добавяме някои CSS3 стилове, част от които просто подобряват леко външния вид, я някои служат за разгръщане на функционалността. Поради липсата на поддръжка на тази разширена функционалност в стари браузъри като IE7/8 в следващия урок ще направим промени, така че добавяйки JS да имаме същите (или поне подобни) ефекти във всички браузъри.