Меню

коментари

Влез Излез

Pingback

Във видео урока си „Всички“ публикации в WordPress (и по-специално във видеото към него) споменавам за pings (или както е цялото име – pingback) и казвам, че за тях ще говорим друг път. Терминът няма превод на български, затова го представям в оригиналния му вид на английски.

Pingback е вид коментар, който се създава когато добавите линк към друг блог пост, стига другият блог да ги поддържа.

прочети Pingback

Коментари в WordPress

В този урок от поредицата ще разгледаме опциите за коментари в WordPress – писане на коментари, отговор към вече съществуващ такъв, администриране и настройки от администраторския панел.

прочети Коментари в WordPress