Меню

Първи стъпки в правене на сайтове

Влез Излез

Първи стъпки в PHP

Първите стъпки в правенето на сайтове продължават вече и с server side програмиране.

Тъй като в урока Първи стъпки в JavaScript съм описал вече някои основополагащи идеи за програмирането като цяло, в този урок ще представя само някои основни синтактични особености на PHP.

Редно е да се отбележи, че също като JavaScript, PHP също е слабо типизиран език. Това означава, че една и съща променлива може да се използва от всякакъв тип – цяло число, десетична дроб, текст, булева стойност и др.

Макар, че можем да имаме и други настройки, но принцип PHP файловете се записват с разширение .php, като в тях можем да имаме и HTML markup и PHP код.

Самите PHP инструкции се пиша в блокове, които започват с <?php и завършват с ?>. По този начин можем в една обикновена HTML страница да добавим във футъра:

<div class="footer">
	Copyright <?php echo date('Y'); ?>
</div>

Така винаги ще имаме текст, който пише „Copyright“ последвано от текущата година.

В PHP поменливите се обозначават с „$“ преди да се изпише името им. Ако този знак се пропусне, PHP ще търси дефинирани константи с даденото име.

В JavaScript понятието константа липсва, но в PHP това се иползва основно при конфигурации, където стойността може да се променя в зависимост от това на какъв сървър сме качили сайта, но в общото ползване константата ще има една и съща неизменна стойност.

Константи в PHP се дефинират по следния начин:

define('PASS', 123);

С този код ще дефинираме константа с името PASS и стойност 123. Подобно приложение може да имаме при съхранение на парола за свързване на PHP към база данни, която би могла да се използва в сайта.

В PHP можем да разделяме функционалността в много файлове, които да зареждаме с include('filename.php'); и require('filename.php');. Разликата между include и require е в това, че include ще се опита да зареди съдържанието на файла, но ако той не бъде намерен ще продължи изполнението нататък без проблем. Доколкото require изисква задължително този файл да го има и ако той липсва ще бъде хвърлена грешка.

По този начин можем конфигурацията с константите да я отделим в един файл, който да require-ваме във всяка страница, която правим с PHP, вместо във всеки PHP файл наново и наново да повтаряме същите дефиниции на константи или нещо друго.

С include и require можем и лесно да включваме повтарящ се код за header-а и footer-а на сайта, който правим, тъй като винаги има части, които се повтарят във всички страници.

Очаквайте скоро и втора част.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax